Πρόγραμμα Εξετάσεων Σεπτεμβρίου 2014

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014

 

Α' Λυκείου

 

Τρίτη               2/9/2014 : Γεωμετρία (8:30)  -  Νέα Ελληνική Γλώσσα (10:30)

Τετάρτη           3/9/2014 : Αρχαία Ελληνική Γλώσσα & Γραμματεία  (10:30)

Πέμπτη            4/9/2014 : Άλγεβρα (8:30)  -  Αγγλικά (10:30)

Παρασκευή     5/9/2014 : Φυσική (8:30)  -  Νεοελληνική Λογοτεχνία (10:30)