Υποβολή Αίτησης - Δήλωσης Υποψηφίων για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ - ΔΗΛΩΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑΔΑΣ Β') ΓΙΑ ΕΚΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΟ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ

 

Οι υποψήφιοι μαθητές των Γενικών Λυκείων (ΓΕΛ) και Επαγγελματικών Λυκείων για συμμετοχή στις Πανελλαδικές εξετάσεις, για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση υποβάλλουν Αίτηση - Δήλωση από τις 10 Φεβρουαρίου εως τις 25 Φεβρουαρίου 2015. 

 

Διαβάστε την εγκύκλιο εδώ: