Προσωπικό

ΤΟ ΕΜΨΥΧΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΜΑΣ

 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Σταματόπουλος Γεώργιος, ΠΕ 04

ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ: Σιψά Γρηγορία & Παπαδημητρίου Ηλίας, ΠΕ 19

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ

ΠΕ01       Πίσσαρη Αναστασία

ΠΕ02       Μαυρίκη Ουρανία

                Μανωλάκης Αναστάσιος

                Γαλανόπουλος Νικόλαος

                Μανωλέας Παναγιώτης

                Κουβάτσης Θεοδόσιος

                Μαρινοπούλου Σταυρούλα

                Φερβάγεν- Αποστολάκη  Μαρία Κατίνα

                Νικητάκη  Ελένη

ΠΕ03       Στασινάκης Γεώργιος

                Μπίτσας Αθανάσιος

                Κανελλόπουλος Γεώργιος

                Βουδούρης Κων/νος

ΠΕ04       Κανελλόπουλος  Ιωάννης

                Μακρίδη Στυλιανή

                Παπαδόπουλος Ιωάννης

ΠΕ 12.10 Παπαζαφειρόπουλος Θεόδωρος

ΠΕ 06      Πέτκου Μαρία

                Μαυρουδέα Ελένη

ΠΕ 09      Αναστασοπούλου Κων/να

ΠΕ 10      Μπούρα Παναγιώτα

ΠΕ 11      Γιαννακόπουλος Γεώργιος