ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ 2013-2014

ΤΑΞΗ Α΄

Κατά το σχολικό έτος 2013-2014 οι μαθητές της Α΄ τάξης του σχολείου μας παρακολούθησαν τα ακόλουθα προγράμματα Ερευνητικών Εργασιών:

 

1) Η αρχαία Ελληνική Επιστήμη και ο Μηχανισμός των Αντικυθήρων

Υπεύθυνος εκπαιδευτικός: Θεόδωρος Παπαζαφειρόπουλος, κλ. ΠΕ04

Ο ?Μηχανισμός των Αντικυθήρων? ανασύρθηκε από το βυθό της θάλασσας των Αντικυθήρων εδώ και περισσότερο από έναν αιώνα, προκαλώντας από την αρχή ερωτηματικά για το τι είναι και σε τι χρησιμεύει. Ήταν ένας αστρολάβος; Ήταν ένα πλανητάριο, ένα αστρονομικό ρολόι; Ή κάτι άλλο;

Σήμερα είναι επιβεβαιωμένο ότι λειτουργεί σαν ένας πολύπλοκος μηχανικός υπολογιστής με οδοντωτούς τροχούς, που προβλέπει θέσεις ουρανίων σωμάτων, εκλείψεις ( ηλιακές και σεληνιακές) και ημερομηνίες τέλεσης Ολυμπιάδων. Είναι επίσης βέβαιο ότι αποτελεί τον πιο σύνθετο μηχανισμό μιας περιόδου δεκαεπτά τουλάχιστον αιώνων (από τον 1ο αιώνα π.Χ. έως τον 16ο αιώνα μ.Χ.).

Οι μαθητές μελέτησαν διεξοδικά τα ακόλουθα ζητήματα:

Α. Τι είναι και από τι αποτελείται ο «Μηχανισμός των Αντικυθήρων»;

   Β. Ποιες οι αρχές λειτουργίας του μηχανισμού και ποια η χρησιμότητά του;

   Γ. Εν τέλει, η αρχαία ελληνική επιστήμη και τεχνολογία έφθασαν σε επίπεδο τέτοιο, που να δικαιολογεί την κατασκευή αυτού του μηχανισμού; Ποιοι θα μπορούσαν να τον φτιάξουν, που και πότε;

 

 

2) Ανακύκλωση απορριμμάτων. Μια στρατηγική για το παρόν και το μέλλον. Καλαμάτα: Ένα θαύμα συντελείται στην πόλη μας.

Υπεύθυνη εκπαιδευτικός: Μπούρα Παναγιώτα, κλ. ΠΕ 10

Οι μαθητές ασχολήθηκαν με το επίκαιρο ζήτημα της ανακύκλωσης των αστικών απορριμμάτων, τις μεθόδους που χρησιμοποιούνται και τα οφέλη που αναμένονται, έτσι ώστε να ευαισθητοποιηθούν, να αφυπνιστούν και να ενεργοποιηθούν.

Οι μαθητές μελέτησαν διεξοδικά τα ακόλουθα ζητήματα:

Α. Τι είναι ανακύκλωση; - Ιστορική αναδρομή.

Β. Ποια είναι τα είδη των ανακυκλώσιμων υλικών;

Γ. Πλεονεκτήματα-μειονεκτήματα της ανακύκλωσης.

Δ. Διαδικασία της ανακύκλωσης στην Ελλάδα.

Ε. Η ανακύκλωση στην Καλαμάτα.

ΣΤ. Ρόλος της πολιτείας στην προώθηση της ανακύκλωσης.

 

 

3)Η τοιχογραφία στην ιστορία της τέχνης.

Υπεύθυνος εκπαιδευτικός: Λαδάς Χρήστος, κλ. ΠΕ 08

Οι μαθητές μελέτησαν την τέχνη της τοιχογραφίας και την εξέλιξή της από την προϊστορική εποχή έως σήμερα.

Οι μαθητές μελέτησαν διεξοδικά τα ακόλουθα ζητήματα:

Α. Ποιοι στάθηκαν οι πιο σημαντικοί σταθμοί στην ανάπτυξη της τοιχογραφίας;

Β. Ποιες είναι οι βασικές τεχνικές της;

Γ. Πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε μια τοιχογραφία στο σχολείο;

 

 

4) Η γέννηση του χρήματος, η χρησιμότητά του και οι μορφές του.

Υπεύθυνος εκπαιδευτικός: Θεοφιλόπουλος Σταύρος, κλ. ΠΕ 03

Οι μαθητές μελέτησαν τους τρόπους συναλλαγής μεταξύ των ατόμων στις διάφορες εποχές, παρακολούθησαν την εξελικτική πορεία του χρήματος, τις μορφές του και τη συμβολή του στην ανάπτυξη της κοινωνίας.

Οι μαθητές μελέτησαν διεξοδικά τα ακόλουθα ζητήματα:

Α. Τι λέγεται χρήμα (ή τι είναι χρήμα );

Β. Τι χρησιμοποιείται ή τι χρησιμοποιήθηκε ως χρήμα μέχρι σήμερα (π.χ. Διάφορα προϊόντα, κέρματα, επιταγές αμοιβαία κεφάλαια κτλ );

Γ. Μορφές του χρήματος ανά εποχή.

Δ. Ποια ήταν η ανάγκη δημιουργίας του χρήματος;

Ε. Ποια είναι η χρησιμότητα του;

 

Σχετικό Υλικό

 

5) «Η μόδα στην Αρχαία Ελλάδα»

Υπεύθυνη εκπαιδευτικός: Σιψά Γρηγορία, κλ. ΠΕ 19

ΟΙ μαθητές ασχολήθηκαν με την προσέγγιση της ελληνικής ιστορίας από μια διαφορετική σκοπιά, λιγότερη γνωστή στο ευρύ κοινό αλλά και στους ιδίους. Προσπάθησαν να κατανοήσουν την καθημερινότητα των αρχαίων Ελλήνων μέσα από τη μελέτη της εξωτερικής τους εμφάνισης (ένδυση, κοσμήματα, καλλωπισμός, κλπ).

Οι μαθητές μελέτησαν διεξοδικά τα ακόλουθα ζητήματα:

Α. Πώς ντύνονταν οι αρχαίοι Έλληνες, άνδρες και γυναίκες;

Β. Πώς περιποιούνταν την εξωτερική τους εμφάνιση;

Γ. Με τι υλικά και ποιες τεχνικές κατασκεύαζαν τα κοσμήματά τους;

Δ. Ποιες πληροφορίες συλλέγουμε από παραστάσεις αγγείων, τοιχογραφίες κ.λπ.;

 

Σχετικό Υλικό